Borgerne har ikke den retssikkerhed, som lovgivningen kræver

Torsdag den 5. december fik Gentofte Kommune besøg af borgerrådgiver i Gladsaxe Kommune, Preben Rohde, der fortalte om, hvordan Gladsaxe Kommune har forbedret borgernes retssikkerhed ved at ansætte en borgerrådgiver.
Borgerrådgiveren i Gladsaxe fik sidste år 600 henvendelser fra borgere i kommunen om bl.a. ansøgning om hjælpemidler, støtte til borgere under sygdom, afgørelser om enkeltydelser til den enkelte borger. Formand for Socialpolitisk Forum, Gitte Haslebo uddyber:

”Borgerrådgiveren er ikke sagsbehandler, men undersøger, hvorvidt kommunale afgørelser på f.eks. social og sundhedsområdet sker inden for lovens rammer. Mange borgerrådgivere giver også sparring til kommunens ledere og medarbejdere og gennemfører kurser i særligt komplicerede problemstillinger, hvor borgeres retssikkerhed er truet”.
Kim Tverskov og Gitte Haslebo indledte aftenen med oplæg om, hvordan retssikkerheden ser ud i Danmark og i Gentofte. Møderækken om socialpolitiske emner fortsætter i foråret 2020.