Socialpolitisk Forum i Gentofte holder generalforsamling torsdag den 28, januar kl. 17 – 19. Generalforsamlingen skulle være afholdt for næsten et år siden, men er blevet udskudt på grund af Corona. Håbet om at kunne mødes fysisk er endnu ikke blevet indfriet, så generalforsamlingen afholdes som et zoom-møde.

Forslag til dagsorden:

 1. Velkomst
 2. Valg af ordstyrer, stemmetællere og referent
 3. Registrering af deltagere
 4. Beretning fra bestyrelsen
 5. Regnskab for 2019
 6. Regnskab for 2020
 7. Visioner for foreningens arbejde i 2021
 8. Budget for 2021
 9. Fastlæggelse af kontingent for 2022
 10. Behandling af forslag fra medlemmerne
 11. Beslutning om vedtægtsændringer
 12. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
 13. Valg af revisor
 14. Eventuelt

Kontingentbetaling er en forudsætning for at kunne deltage i vores generalforsamling. Kontingentet for 2021 er minimum 150 kr., som skal indbetales senest torsdag den 21. januar. Ønsker du at være medlem, så skriv en mail til Gitte Haslebo (gh@haslebo-partnere.dk).