Bestyrelsen i Socialpolitisk Forum: Fra venstre: Kim Tverskov (næstformand), May Olofsson, Gitte Wezelenburg (kasserer), Gitte Haslebo (formand), Ove Lund, Line Traugott (suppleant)

Socialpolitisk Forum blev stiftet som forening i efteråret 2019.

Foreningen holder medlemsmøder ca. 4 – 6 gange om året og organiserer i løbet af året forskellige åbne tema-møder og events, der belyser de sociale udfordringer i Gentofte Kommune.

Socialpolitisk Forum har en valgt bestyrelse og foreningen får støtte af Gentofte Kommunes § 18-midler. Som medlem kan du være aktive i forskellige arbejdsgrupper.

Socialpolitisk Forum i Gentofte holder de fleste af sine møder i Frivilligcentret på Hellerupvej 24.

Socialpolitisk Forum har taget initiativ til at etablere Bisidderne i Gentofte, hvor ca. 10 frivillige borgere stiller deres viden og kompetencer til rådighed for borgerne.