Ny børnelov og familiepolitik

Regeringen vil i slutningen af året 2020 fremlægge ”Barnets Lov”, der har som mål, at styrke indsatsen for udsatte børn og unge. Børnenes ønsker og behov skal i højere grad sættes først, så det er indsatser og rettigheder for barnet, og ikke barnets forældre, der bliver omdrejningspunktet.

Ifølge Børnekonventionen har barnet ret til at bo sammen med sine forældre, medmindre dette skønnes uforeneligt med barnets tarv. Barnet skal beskyttes mod alle former for mishandling, som begås af forældre eller andre, og børn har ret til at blive hjulpet, når der er blevet omsorgssvigtet.

Regeringen mener, at flere skal anbringes tidligere – også med tvang. Det skal være nemmere at bortadoptere børn, som skal høres og inddrages mere end i dag. Regeringen vil også foreslå, at børn skal have en vetoret, så de kan sige nej til samvær med deres biologiske forældre.

Drop heksejagten på uskyldige forældre’ lød overskriften på en kronik, som Gitte Haslebo, formand for Socialpolitisk Forum i Gentofte, havde i Politiken d. 22. maj. Her problematiserede hun over de seneste års udvikling, hvor antallet af underretninger til kommuner er eksploderet uden, at man ved, om de fører til en tidligere opsporing af udsatte børn i mistrivsel. Derimod ved man, at 30 % er grundløse, men trækker helt almindelige familier ind i et mistænkeliggørende sagsforløb i kommunen, hvor de oplever at skulle bevise deres forældreevne.

Hvilket børnesyn gemmer der sig i regeringens forslag til ny lovgivning? Hvilken familiepolitik lægger regeringen op til? Hvad betyder underretningssystemet for børns og familiers retssikkerhed?

 

Oplæg (powerpoint):

Politiske dilemmaer ogmuligheder – på vej mod Barnets Lov. Af professor Per Schultz Jørgensen, tidligere formand for Børnerådet. 

Politiske dilemmaer og muligheder – på vej mod

Oplæg (powerpoint):

Underretningers betydning for børn og familiers retssikkerhed og trivsel. Af Gitte Haslebo, organisationspsykolog, medlem af Aktionsgruppen for Børns Velfærd og formand for Socialpolitisk Forening i Gentofte.

Underretningssystemet. GHs oplæg, pr. 18.10.2020 Politiske dilemmaer og muligheder – på vej mod