Børnene i centrum i debat om ulighed og fattigdom i Gentofte

På Socialpolitisk Forums første møde i møderækken om social bæredygtighed, var det børnene, der kom i centrum, da 42 aktive og engagerede borgere i sidste uge i Byens Hus drøftede fattigdom og ulighed i Danmark og i Gentofte.
Sune Andersen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd påpegede, at udviklingen går den gale vej – også i Gentofte – hvor antallet af børn, der bor i familier, som lever for under halvdelen af medianindkonsten (fattigdomsgrænsen), er vokset fra 320 børn i 2015 til 440 børn i 2017. Det er børn, der har det ekstra svært med at kunne bryde den negative sociale arv.

Andreas Weidinger, (c), kommunalbestyrelsesmedlem og næstformand for Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget i Gentofte Kommune, redegjorde for udviklingen af antallet af fattige i Gentofte Kommune. Han brugte bl.a. tal fra Danmarks Statistik, der viste, at der i Gentofte har været en stigning fra 2015 – 2017 i antallet af lavindkomstfamilier, dog med et lille fald i 2018, svarende til at 7,3 % af Gentoftes borgere lever i lavindkomstfamilier.
Der var mange temaer til debat, men diskussionen samlede sig især om de 440 børn, der ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, lever i fattigdom i Gentofte. Flere mødedeltagere appellerede til, at politikerne skulle bede forvaltningerne om at udarbejde en strategi for, hvordan man én gang for alle kunne komme børnefattigdommen til livs.

Ove Lund, Socialpolitisk Forum i Gentofte, udtaler på baggrund af mødet:
”Det er glædeligt, at mødet var så velbesøgt, og at vi klart fornemmer, at Gentofte Kommune er åben for en bred dialog og et samarbejde om de sociale udfordringer. Hvis Gentofte Kommune skal blive en socialt bæredygtig kommune, kræver det, at man kommer børnefattigdommen til livs”.