Fattigdom og ulighed i Danmark

           

FN’s 17 verdensmål peger bl.a. på, at alle lande i verden skal afskaffe fattigdommen. Men hvordan skal vi gribe denne opgave an i Danmark – og i Gentofte kommune, hvor 440 børn lever i fattigdom?

Ifølge FN’s verdensmål skal alle lande halvere fattigdommen frem til 2030. I Gentofte lever der også fattige mennesker og familier. Men hvad vil det sige at være fattig i Gentofte, og hvor stort er problemet? Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd vokser 65.000 børn op i fattigdom i Danmark. 440 af dem bor i Gentofte! Derfor stiller Socialpolitisk Forum i Gentofte spørgsmålet: Hvad skal vi gøre for at halvere børnefattigdommen i Gentofte?

Gennem en række temamøder vil Socialpolitisk Forum i efteråret 2019 samle borgere, pårørende, politikere, sagsbehandlere og relevante fagpersoner til gensidig vidensdeling og dialog om udfordringerne og mulighederne for, at Gentofte kommune kan udvikle sig til en ”socialt bæredygtig kommune”.

Socialpolitisk Forum i Gentofte vil bl.a. via møderækken sætte fokus på:

  • Fattigdom og ulighed i Danmark og i Gentofte. Hvad vil det sige at være fattig i en rig kommune? Kan Gentofte Kommune halvere fattigdommen frem til 2030?
  • Ulykken kan ramme os alle. Hvilke behov har sårbare, udsatte og handicappede, og hvilken offentlig støtte er relevant, hvis de i højere grad skal blive en del af fællesskabet?

 

Oplæg (powerpoint):

Ulighed og fattigdom – det findes også i Gentofte. Af Sune Caspersen, forsker, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd:

21-11-2019 – Ulighed og fattigdom, Gentofte

Oplæg (powerpoint):

Sociale udfordringer og fattigdom i Gentofte Kommune. Af Andreas Weidinger, næstformand i Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Gentofte Kommune.

Oplaeg Andreas Weidinger Socialpol itisk Forum 21. november 2019

Artikel:

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 2021: Fald i antallet af fattige børn på grund af regeringens børnetilskud til fattige familier:

ae_fald-i-antallet-af-fattige-boern-op-til-coronakrisen