Bestyrelsen

May Olofsson
Callisensvej 40,
2900 Hellerup
Mob: 27 28 84 01
Mayolofsson@hotmail.com

Uddannelse: Læge/speciallæge
Har arbejdet med gravide, børn og småbørnsfamilier med rusmiddelproblemer, hiv/aids, psykisk sygdom og andre alvorlige psykosociale problemer. Har arbejdet tværfagligt og tværsektorielt, tidlig indsats, samt forskning og formidling. Har et stort kendskab til social- og sundhedsforvaltningen og børne- og ungdomspsykiatrien.

 

Ove Lund
Damtofte Søndre Stræde 6,
2920 Charlottenlund
Mob: 23 45 12 49
ovelund@raastof.dk

Uddannelse: Cand.psych
Har igennem sit arbejdsliv arbejdet med at hjælpe marginaliserede mennesker (kriminelle, misbrugere, voldsramte, handicappede) til en rimeligere tilværelse. Er optaget af at udvikle og gennemføre initiativer der kan bidrage til at fastholde og udvikle det socialpolitiske perspektiv i Gentofte Kommunes social-, kultur- og økonomiske politik.

 

Kim Tverskov
Merianvej 26, 2900 Hellerup
Mob: 20 33 20 65
2900 Hellerup
kim@tverskov.dk

Uddannelse: Journalist
Har igennem 25 år arbejdet med bruger- og borgerinddragelse, bl.a. med undervisning, projektarbejde og udvikling af udsatte boligområder. Arbejder med viden og dokumentation i forhold til udsatteområdet. Er optaget af socialpolitiske temaer og udvikling af social bæredygtighed i kommuner og i lokalsamfund.

 

Peter Uldall
Baunegårdsvej 76
2820 Gentofte
Mobil: 24 65 02 25
peteruldall@gmail.com

Uddannelse: Børnelæge
Har som læge været optaget af socialmedicinske problemstillinger og har især arbejdet med handicappede børn. Er optaget af at være bisidder og at hjælpe borgere, der har brug for støtte, når de kommer i klemme i det kommunale system.

 

John Andersen
Dalstrøget 73, st.
2870 Dyssegård
Mob: 29 24 56 79
ja@jaforum.dk

Uddannelse: Cand.psych
Arbejder med børn i udsatte positioner og med kurser og forløb for forældre. Har stor forskningsbaseret viden på det sociale område og har praktisk erfaring med udviklingsarbejde. Er meget engageret og optaget af at mindste ulighed og fattigdom og at støtte børn i udsatte positioner.

 

Ulla Sandbæk
Ellegårdsvej 25 st.tv,
2820  Gentofte
Mob: 25 46 78 03
mail@ullasandbaek.dk

Uddannelse: Cand theol
Arbejder med sjælesorg i præstearbejdet. Har været medlem af socialudvalget i Europa-Parlamentet og paragraf 71-tilsynet i Folketinget. Er aktiv i Bedsteforældre for Asyls arbejde med flygtningebørn. Er optaget af FN´s verdensmål, børns vilkår og social retfærdighed. Har været medlem af Amnestys og Sex og Samfunds hovedbestyrelser, og Netværkshuset i Gentofte.

 

Jette Tolstrup
Mob: 25 78 15 88
jtcras@gmail.com

Uddannelse: Cand. Pæd. phil.
Cand. pæd. phil. i pædagogisk filosofi (MD) samt læreruddannet (BA) med mangeårig praksis med undervisning og vejledning af børn og unge. Undervisning og vejledning af børn og unge i folkeskole og erhvervsskole med særligt udfordrende unge i alderen 18 – 25 år. Underviser, tutor, mentor og leder.

 

Ole Lund Petersen (suppleant)
Stolpehøj 104, 2. sal. tv.
2820 Gentofte
Mobil: 60 48 55 75
lundpetersenole@gmail.com

Uddannelse: Speditør, Socialpædagog med overbygning fra Socialpædagogisk Højskole. Været censor på socialpædagogiske uddannelser og været udpeget som domsmand. Arbejdet med misbrugere samt udsatte unge mellem 18-30 år, hvor jeg boede med min familie på en døgnskole med forskellige arbejdsfunktioner.

Har interesseret mig for boligpolitik og især boliger for de mest udsatte borgere f.eks. tilbud om Housing First boliger. Bestyrelser: Forperson for Gentofte Ejendomsselskab- BL´s 9. kreds repræsentantskab – KAB´s repræsentantskab.