Indsats til pårørende

Dette idékatalog er udarbejdet i maj 2021 af projektet Tværgående Pårørendesamarbejde, hvor tre af psykiatriens pårørendeforeninger, to psykiatriske centre og seks kommuner i Region Hovedstaden i perioden august 2020 til april 2021 har afdækket og drøftet mulighederne for styrke deres indbyrdes samarbejde om eksisterende og nye tilbud til psykiatriens pårørende.

Udgangspunktet er et fælles ønske om at bruge hinandens erfaringer til at styrke inddragelsen af og støtten til psykiatriens pårørende på tværs af vores sektorer. Det er en forudsætning for, at pårørende kan bidrage til at støtte mennesker med psykisk sygdom i samspillet med regionen og kommunernes indsatser. Det er samtidig en forudsætning for, at de pårørende får den støtte, der gør at de selv kan leve et liv, hvor pårørendevilkåret ikke bestemmer alt.

De 9 ideer i kataloget udspringer af drøftelser på tre runder netværksmøder for parterne i henholdsvis Nordsjælland og København/Frederiksberg og er bearbejdet af seks arbejdsgrupper, hvor parterne har udpeget deltagere ud fra hver parts særlige interesser. For hver idé har vi udarbejdet forslag til, hvordan den kan løftes af parterne, enten hver for sig eller i samarbejde.Det står hver enkelt part frit at bruge ideerne, som det passer bedst i deres egne sammenhænge.

Ideerne er desuden til fri afbenyttelse for andre – gerne med henvisning til idékataloget, så kendskabet til det kan blive udbredt til gavn for psykiatriens brugere, pårørende og ansatte.

Læs rapporten:

Idekatalog – Tværsektorielt PårørendeSamarbejde – maj 2021 2