Arbejdsgrundlag

Vi håber, at du vil være med til at præge det samfundsmæssige fællesskab i Gentofte kommune ved at melde dig ind i foreningen ”Socialpolitisk Forum i Gentofte”.

”Socialpolitisk Forum i Gentofte” er et borgerinitiativ, der er uafhængigt af partipolitik. Foreningen er dannet for at fremme den socialpolitiske debat i kommunen samt tage initiativer, der bedrer vilkårene for borgerne.

Den socialpolitiske debat handler ikke kun om mennesker i nød, men også om vores fællesskab. Debatten bæres af menneskers lyst og vilje til at bidrage til at tegne konturer og skabe indhold i fremtidens socialpolitik. En politik, der skaber muligheder for, at vi hver for sig og sammen kan udfolde det liv, vi ønsker.

Foreningens formål er:

  • At arbejde for, at Gentofte bliver en socialt bæredygtig kommune
  • At skabe viden og indsigt blandt borgere om ulighed og fattigdom i Gentofte kommune
  • At udvikle fællesskaber i civilsamfundet, som inviterer udsatte og ressourcesvage borgere indenfor
  • At støtte borgere, der har svære sager i kommunen eller sundhedsvæsenet, blandt andet gennem en bisidderordning

Som medlem har du mulighed for at komme sammen med en gruppe socialpolitisk engagerede borgere, der arbejder frivilligt, og som er optaget af at arbejde med at skabe velfærd og fællesskab for alle.

Du kan melde dig ind ved at sende en mail med dine kontaktoplysninger (navn, adresse, telefon og mailadresse) til foreningen: info@socialpolitiskforum.dk, samt overføre et medlemskontingent på minimum 150 kr. til Skjern bank, reg.nr. 7780 kontonummer 6197271. Kontingentet gælder for et år fra indmeldelsesdatoen. 150 kr. er nok til at blive medlem, men hvis du gerne vil støtte foreningen med mere, vil det falde på et tørt sted.

Som medlem kan du enten blot følge med på sidelinjen eller arbejde sammen med andre medlemmer om foreningens forskellige aktiviteter på de områder, som du har særlig interesse for. Hvis du har spørgsmål, så send dem til info@socialpolitiskforum.dk eller ring til Gitte Haslebo, som er foreningens formand på 27 21 84 51.

Læs Socialpolitisk Forums arbejdsgrundlag:

Arbejdsgrundag Socialpolitisk Forum (25.9 2019)