Procesforslag fra forældre

Brevet fra de 58 forældre i Gentofte har igangsat en møderække på Gentofte Rådhus imellem borgmester, forvaltningschefer, formand for Børneudvalget og tre forældre.

Udvalget arbejder bl.a. med en “startpakke”, der kan give forældre bedre information og et overblik over, hvilke muligheder og tilbud, der er inden for området, når bogerne henvender sig første gang.

Udvalget peger også på muligheden af at gennemføre brugertilfredshedsundersøgelser i Gentofte.

Gentofte Kommune har i 2019/2020 haft et konsulentfirma til at analysere udfordringerne på det specialiserede socialområde. Konsulentfirmaet skal i 2022 stå for udvikling af en proces, der kan føre til forandringer på området.

Læs de tre forældres første udspil, der har fået titlen: “Mulige udfordringer i processen (som den opleves aktuelt)”

Rapport (Forældreforslag)