Oplæg om børnefattigdom

På arrangementet “Det usynlige Gentofte”, fredag den 21. april 2023, holdt formanden for Socialpolitisk Forum i Gentofte et velkomstindlæg, hvor han bl.a. fokuserede på fattigdomsproblematikken i Gentofte.

Læs de slides, der blev brugt i forbindelse med oplægget.

Børnefattigdom 21.april (18.4 Kim)2023