Hvad er en bisidder?

En bisidder er en person, som tilbyder dig følgeskab og ”låner dig øjne og ører”, når du er til møder i kommunen eller i sundhedsvæsenet. En person, som hjælper dig med at få overblik over en vanskelig situation og hjælper dig til at fremføre dine synspunkter. En person, som hjælper dig til at beslutte, hvad du vil have ud af et møde eller et forløb, og hjælper dig til at fremføre dine synspunkter. En person, som respekterer, at det er din sag, og at det er dig, der taler. En bisidder er ikke
din advokat eller part i sagen.

Bisidderne i Gentofte er en gruppe uvildige personer med forskellig faglig baggrund, som stiller sig til rådighed som bisiddere for borgere i Gentofte Kommune.

Bisidderne i Gentofte arbejder frivilligt og ulønnet. Vi er uafhængige af kommunen og er underlagt tavshedspligt. Vi har alle deltaget i et bisidderkursus og udveksler erfaringer med frivillige bisiddere i andre kommuner.

Bisidderne i Gentofte har fået en donation fra Velux Fonden til dækning af direkte udgifter.

Du kan kontakte os ved at sende en mail til: bisidderne@socialpolitiskforum.dk

 

Læs om bisidderrollen: 

Du har ret til en bisidder. Artikel af Søren Carøe, næstformand i Rådet for Psykisk Sårbare på Arbejdsmarkedet.

ARTIKEL_Du har ret til en bisidder

Den gode bisidder skaber overblik og tryghed. ABC om Bisidderrollen. Dansk Socialrådgiverforening nr. 2, 2019

ABC om Bisidderrollen. Dansk socialrådgiverforening. nr. 2 2019