Åbent brev til politikerne

Den 20. januar sendte Socialpolitisk Forum i Gentofte en rapport om de socialpolitiske laboratorier og et åbent brev til kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune.

Foreningen opfordrede politikerne til at gøre alvor af, at give det specialiserede socialområde et gevaldigt løft i Gentofte. Foreningen opfordrede kommunalbestyrelsen til:

  • at der afholdes et møde imellem kommunalbestyrelsen, kommunaldirektør og forvaltningschefer og Socialpolitisk Forum i Gentofte og forældre til børn med særlige behov. Et møde bør diskutere hvordan opgaven med at kvalificere det specialiserede socialområde bør gribes an, herunder sondere muligheder for at etablere en samlet styregruppe af relevante personer/organisationer, samt et muligt fælles procesforløb.
  • at der træffes beslutninger om at iværksætte en ekstern advokatundersøgelse, som afdækker retstilstanden for borgerne på det specialiserede socialområde i Gentofte.
  • at Gentofte Kommune nedsætter et opgaveudvalg, der formulerer overordnede principper for, hvordan Gentofte Kommune vil støtte og møde borgerne inden for det specialiserede socialområde. Opgaveudvalget skal basere sit arbejde på vurderinger af, hvordan Gentofte Kommune kan leve op til FN´s handicapkonvention og FN´s Børnekonvention. I udvalget skal der bl.a. deltage børn, unge og forældre til børn og unge med særlige behov.
  • at Gentofte Kommune og Socialpolitisk Forum i Gentofte samarbejder om videreførelse af de socialpolitiske laboratorier som en referencegruppe (følgegruppe), der hvert halve år på et møde i Byens Hus opdateres om udviklingen, og hvor deltagerne udarbejder et notat, der udtaler sig om proces og indhold.
  • at der løbende sker ændringer, bl.a. ved at der i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger afholdes møder om mulige forslag til budgetændringer med henblik på år for år at flytte økonomi og ressourcer til det specialiserede socialområde.
  • at Den Sociale Ankestyrelse bedes om at udtale sig om den kommunale praksis på baggrund af de 40 vidnesbyrd. Ankestyrelsen bør overveje at etablere et skærpet tilsyn med Gentofte Kommune under forandringsprocessen med henblik på at give processen relevante input, så sagsbehandlingen lever op til lovgivningen.
  • at Socialpolitisk Forum i Gentofte og Gentofte Kommune søger samarbejde med Kommunernes Landsforening, kommuner, projekter og bevægelser, der arbejder med at evaluere og udvikle det specialiserede socialområde.

Læs hele brevet fra Socialpolitisk Forum til Gentofte Kommune:

Åbent brev til politikere i Gentofte Kommune (januar 2021)-kopi