Det gør Gentofte Kommune

På baggrund af en masse spørgsmål om, hvad kommunen gør for udsatte borgere, har forvaltningen i Gentofte Kommune udarbejdet et samlet notat, der fortæller om den lovgivning man arbejder ud fra og de begrænsninger, der er for at gøre noget særligt for borgere, der på grund af prisstigninger og inflation, er kommet i økonomiske vanskeligheder.

Læs notatet her:

Samlet notat Bornefattigdom – hvad er kommunens muligheder – 13-03-2023