Drømmekatalog

På det andet laboratorie den 9. november var der fokus på udfordringer og løsninger. Det blev omsat til et “drømmekatalog”, som peger på mulige løsninger. Et drømmekatalog er en samling af visioner, ideer og konkrete forslag til, hvordan området kan få et løft, både på kort som på lang sigt.

For at understrege behovet for gennemgribende forandringer, og for at alle aktører kan se deres rolle i en mulig forandringsproces, formulerede deltagerne løsninger på både kort og på lang sigt. Drømmekataloget peger desuden på opgaver og ansvar på ni forskellige niveauer.

Indholdet i drømmekataloget er et resultat af mange stemmer, meninger og erfaringer, som er samlet i et fælles idékatalog indeholdende ideer, forslag og løsninger på kryds og tværs. Problemstillinger og løsninger er ikke alle nødvendigvis et udtryk for deltagernes individuelle meninger eller holdninger i Socialpolitisk Forum , men der er tale om et ”kludetæppe” af forslag og muligheder som de blev udtrykt af deltagere i workshops og på laboratoriernes plenummøder.  

Læs drømmekataloget her

Rapport (Drømmekatalog)