Nu kan borgere i Gentofte kommune også få en bisidder

Socialpolitisk Forum i Gentofte har oprettet en bisidderordning, der skal hjælpe Gentofteborgere med at få den kommunale støtte, de har behov for og ret til

Mandag den 24. juni deltog 11 frivillige i et professionelt bisidderkursus, der handlede om, hvordan man som bisidder bedst kan hjælpe en borger. Fokus var på, hvordan man støtter borgere, der har brug for hjælp til at argumentere for deres rettigheder, når de er til møde med en kommunal sagsbehandler. Det kan være borgere, der midlertidigt er ramt af arbejdsløshed, har sociale udfordringer eller lider af fysiske eller psykiske handicap og derfor har brug for offentlig hjælp.

På det professionelle bisidderkursus blev de 11 Gentoftebisiddere undervist i, hvad der er bisidderens opgaver før, under og efter borgerens møde i kommunen. Der kan bl.a. være tale om at sætte en klar ramme for et godt møde, at afstemme forventninger og hjælpe borgeren til at få overblik over sin situation og de vigtigste argumenter.

Gitte Haslebo, Socialpolitisk Forum i Gentofte, er glad for, at der nu er etableret en bisiddergruppe, som er klar til at møde borgere, der har behov for hjælp og støtte. Det er gratis for borgeren at bruge en bisidder.

”Det er vigtigt, at vi kommer rigtigt i gang, og at bisiddergruppen har en fælles forståelse for bisidderens rolle og opgaver. Selvom bisidderne er frivillige, skal de kunne agere professionelt og være parate til at være brobyggere for en konstruktiv dialog og et godt samarbejde imellem borgeren og kommunen”.

Bisiddergruppen lægger vægt på, at kontakten til borgeren skal foregå uafhængigt af kommunen og uafhængigt af Frivilligcenter og Selvhjælp Gentofte.  Borgeren skal kunne være helt tryg ved, at bisidderen er uafhængig og respekterer fuld fortrolighed og tavshedspligt.

”Der er en lang historisk tradition for, at civilsamfundet har en vigtig rolle som korrektiv og supplement til de offentlige systemer og tilbud. I mange kommuner har frivillige netværk og foreninger oprettet uafhængige bisidderordninger. Nu får borgere i Gentofte kommune også muligheden for at få en bisidder med til møder i kommunen.”

Har du brug for at komme i kontakt med bisidderne, så skriv en mail til: bisidderne@socialpolitiskforum.dk