Hvad er social bæredygtighed?

I de vesteuropæiske lande trues velfærdssamfundene af social opsplitning, øget ulighed og manglende sammenhængskraft. På længere sigt kan vi risikere, at samfundet bliver opdelt i et vi – og – dem. Samfundet og menneskene trækkes i stigende omfang fra hinanden og samfundsgruppernes får efterhånden en manglende kendskab til hinanden.

Social bæredygtighed skal sikre velfærd, trivsel og tryghed for alle og give alle borgere mulighed for udfoldelse og indflydelse på eget liv. Mennesker skal have bevidsthed om det fælles ansvar og svage grupper skal opleve inklusion og have mulighed for at bryde den sociale arv.

Hvad er et socialt bæredygtig samfund? 

Borgerne skal:

 • sikres økonomisk så de kan deltage i almindelige samfundsmæssige aktiviteter
 • have adgang og ret til tilstrækkelige sundhedsydelser
 • have mulighed for effektiv kvalitetsmedicin til en overkommelig pris
 • have ernæringsrig og tilstrækkelig mad
 • løftes ud af en negativ social arv bl.a. via støtte og uddannelse
 • opleve et ikkevoldeligt, inkluderende og effektivt læringsmiljø
 • beskyttes imod vold, menneskehandel og seksuel udnyttelse
 • have ret til et regulært arbejde og ikke tvangsarbejde og moderne slaveri
 • beskyttes i deres jobs og have ret til et sundt og stabilt arbejdsmiljø
 • inddrages i beslutningsprocesser uanset køn, handicap, race, etnicitet og oprindelse
 • stilles lige ved at afskaffe diskriminerende love, politikker og skikke
 • have adgang til en god og sund bolig og ikke vokse op i slum eller i ghettoer
 • have adgang til bæredygtige transportsystemer til en overkommelig pris
 • opleve at der er lige adgang til en retfærdig rettergang