Juridiske anbefalinger

I laboratorierne deltog to advokater, da der var behov for at se på de juridiske aspekter på området. Advokaterne, der arbejder med jura på det sociale område, konstaterede, at Serviceloven i store træk er en fin lov, men at det er udmøntningen og kommunernes evne til at leve op til lovens formål, der er hovedproblemet.

Det er Socialpolitisk Forening, der har formuleret opsummeringen af de juridiske anbefalinger på baggrund af advokaternes oplæg og bidrag til diskussionerne på de to laboratorier.

Læs her opsummering af de juridiske anbefalinger

Juridiske anbefalinger