Ulighed i sundhed

Social ulighed i sundhed er betegnelsen for det faktum, at sundhed og sygdom er skævt fordelt i samfundet. Det betyder, at social position har betydning for borgernes levevilkår og sundhed, psykiske sygdomme, samt for middellevetiden. Nogle grupper i befolkningen bliver med andre ord tidligere syge, mærker større konsekvenser af sygdommen og dør i en tidligere alder end andre.

På en række områder er det tydeligt, at socialt stærke får mest ud af indsatserne, mens vi taber de mindre stærke i sundhedssystemet. Risikofaktorer som rygning, overvægt og fysisk inaktivitet er ulige fordelt og giver en lang række sygdomme, som oftere rammer personer med kortere uddannelse.

Samtidig ser vi, at der er stor ulighed i, hvem der navigerer bedst i det specialiserede og centraliserede sundhedsvæsen og dermed høster gevinsterne af hurtig udredning og bedre behandling.

Oplæg (powerpoint):

Social ulighed i sundhed og sygdom. Udviklingen i Danmark 2010 – 2017. Af Thora Majlund Kjærulff. Statens Institut for Folkesundhed.

GentofteKommune10112020_Social_Ulighed_i_Sundhed 21-11-2019 – Ulighed og fattigdom, Gentofte

 

Oplæg (powerpoint):

Socialt udsatte borgere i Gentofte. Af Bente Frimodt – Møller, formand for Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Gentofte Kommune.

Oplæg Socialpolitisk Forum d. 10. november 2020

 

Sundhedspolitiske forslag: 

Lighed i Sundhed. Sundhedspolitiske forslag. Af Rådet for Socialt Udsatte.

lighed-i-sundhed-raadet-for-socialt-udsattes-forslag