Har du brug for en bisidder?

Socialpolitisk Forum i Gentofte har taget initiativ til at oprette en bisidderordning for borgere i Gentofte Kommune. Formålet er at give borgere, der ønsker det, mulighed for at have en bisidder med til et møde i kommunen. Denne ordning, som blev etableret i juni 2019, kalder vi DIN BISIDDER.

Mødet kan være i Social- og Handicap, i familieafdelingen, i sundhedsvæsenet, hos en læge eller på et hospital.

Det kan være krævende for en borger at have en sag i kommunen eller i sundhedsvæsenet, hvor meget står på spil, og hvor situationen er svær at overskue. Derfor kan det være en støtte at have en bisidder med.

At have en bisidder med er en lovbestemt ret, som alle borgere har. Det er borgeren, der vælger, hvem denne vil have som bisidder. Det er gratis for borgeren at bruge en bisidder. I mange kommuner er der etableret en bisidderordning af frivillige med henblik på at styrke borgernes retssikkerhed.

Hvad hjælper en bisidder med?
En bisidder er med til borgerens møde i kommunen eller sundhedsvæsenet og hjælper med at lytte, huske og skabe gensidig forståelse.

Bisidderen holder et formøde med borgeren og hjælper denne med at afklare vigtige spørgsmål, informationer og argumenter, som borgeren vil have frem på mødet.

Efter mødet med kommunen holder bisidderen et eftermøde med borgeren og hjælper denne med at gøre status over, hvad der kom ud af mødet, og hvad de næste skridt kan være.

Hvem er DIN BISIDDER?
Bisidderne i Socialpolitisk Forum i Gentofte arbejder frivilligt og ulønnet. Vi er uafhængige af kommunen og af Frivilligcenteret og er underlagt tavshedspligt. Du kan kontakte DIN BISIDDER ved at sende en mail til bisidderne@socialpolitiskforum.dk

 

Du kan have behov for en bisidder når:

  • Du ikke føler dig hørt
  • Du ikke får sagt det du gerne vil sige
  • Du har svært ved at forstå hvad der bliver sagt

Hvad gør en bisidder?

  • Hjælper dig med at sige det, du gerne vil sige
  • Hjælper dig med at varetage dine interesser
  • Hjælper dig med at få det, du har ret til

Eksempler på dine udfordringer:

Genoptræning/vedligeholdelsestræning
Hjemmehjælp eller personlig pleje
Hjemmesygepleje
Handicapydelser
Kontanthjælp
Vejledning/afklaring/opkvalificering
Løntilskudsjob, virksomhedspraktik på dagpenge
Ledighedsydelse eller fleksjob
Forrevalidering eller revalidering
Ressourceforløb
Jobafklaring
Sygedagpenge
Førtidspension
Folkepension og personlige tillæg
Anbragte børn
Forebyggende børne- og ungeforanstaltninger