Du kan have behov for en bisidder når:

  • Du ikke føler dig hørt
  • Du ikke får sagt det du gerne vil sige
  • Du har svært ved at forstå hvad der bliver sagt

Hvad gør en bisidder?

  • Hjælper dig med at sige det, du gerne vil sige
  • Hjælper dig med at varetage dine interesser
  • Hjælper dig med at få det, du har ret til

 

Eksempler på dine udfordringer:

Genoptræning/vedligeholdelsestræning
Hjemmehjælp eller personlig pleje
Hjemmesygepleje
Handicapydelser
Kontanthjælp
Vejledning/afklaring/opkvalificering
Løntilskudsjob, virksomhedspraktik på dagpenge
Ledighedsydelse eller fleksjob
Forrevalidering eller revalidering
Ressourceforløb
Jobafklaring
Sygedagpenge
Førtidspension
Folkepension og personlige tillæg
Anbragte børn
Forebyggende børne- og ungeforanstaltninger