Generalforsamling

Socialpolitisk Forum i Gentofte

Ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 21 juni kl. 19.00 – 21.00
I Byens Hus, Hellerupvej 24, 1. sal

Forslag til dagsorden:

  1. Valg af ordstyrer og referent
  2. Registrering af medlemmer
  3. Revideret regnskab for 2021
  4. Fastlæggelse af kontingent
  5. Forslag til vedtægter
  6. Fremtidigt arbejde
  7. Rekruttering
  8. Budget for 2022
  9. Valg til bestyrelsen
  10. Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen