Socialpolitisk udspil 2020

Gentofte, den 19. august 2020

 

En særlig indsats over for socialt udsatte i Gentofte

Socialpolitisk Forum i Gentofte foreslår at politikerne i forbindelse med budgetforhandlingerne bliver enige om at nedsætte et velfærdsråd og ansætter en borgerrådgiver

”Vi oplever, at Gentofte Kommune tager sin indsats over for socialt udsatte borgere alvorligt, men der er behov for et større fokus og en opsøgende indsats, hvis kommunen skal nå helt ud til de borgere, der af forskellige grunde ikke selv henvender sig, når de har problemer,” siger Gitte Haslebo, formand for Socialpolitisk Forum i Gentofte.

Foreningen afholdt i efteråret 2019 en række temamøder i Byens Hus, der havde fokus på fattigdom, udsattes udfordringer og borgernes retssikkerhed. Der var blandt andet oplæg fra formanden for udsatterådet i Københavns Kommune og fra en borgerrådgiver, der er ansat i Gladsaxe Kommune.

”Der er i dag 41 udsatteråd i danske kommuner, og de drager ofte marginaliserede grupper af borgere ind i det politiske maskinrum til glæde for udsatte, men også til gavn for fællesskabet, der bliver mindet om, at rummelighed og forskellighed er væsentlige kvaliteter i det danske velfærdssamfund,” siger Ove Lund, der er medlem af bestyrelsen i Socialpolitisk Forening i Gentofte. Han foretrækker dog at kalde rådet for et ”velfærdsråd”, da det handler om at skabe et godt liv og velfærd for alle borgere.

Foreningen foreslår desuden at politikerne ansætter en borgerrådgiver, der typisk vil have en baggrund som jurist. Borgerrådgiveren skal fungere som en uvildig instans med kontor uden for rådhuset. Borgerrådgiveren primære opgave er at styrke retssikkerheden og at skabe den bedst mulige dialog imellem borgere og forvaltninger. Er sagsbehandlingen værdig? Bliver borgeren inddraget og hørt? Er sagsbehandlingen i overensstemmelse med lovgivningens krav?

I Gentofte Kommune var der i 2018 42 klagesager i Ankestyrelsen, der handlede om handicappede børn i Gentofte Kommune, der hvert år træffer afgørelser i ca. 500 sådanne sager.

”Borgerrådgiveren i Gladsaxe fik sidste år 469 henvendelser fra borgere, der ønskede hjælp fra en uvildig instans til at håndtere deres samarbejde med kommunen. Vi kender en del eksempler, der viser, at der også er et behov for dette i Gentofte”, fortæller Gitte Haslebo.

Socialpolitisk Forum i Gentofte foreslår endelig, at politikerne nedsætter et opgaveudvalg, der kan udarbejde en ”udsattepolitik”, som kan styrke indsatsen på det sociale område. I Danmark er der i dag 25 kommuner, der har en udsattepolitik og flere er på vej.

Læs det socialpolitiske udspil:

Forslag til Gentoftes budget 2020-2021 (fra Socialpolitisk Forum i Gentofte)